Veelgestelde vragen

Actualiteit
Wat is de actualiteit in het land?
https://www.nu.nl/ nu.nl
Inboedel
Mijn inboedel is onverzekerd? Wat krijg ik van Salvage?
Stichting Salvage komt voor iedereen kosteloos, ongeacht of u verzekerd bent of niet. Salvage neemt de eerste beperkende schademaatregelen en daarna bent u afhankelijk van hulp van familie, overheid of sociale dienst. Zorg als u niet verzekerd bent, dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt met de verhuurder van uw woning. Die kan u mogelijk ondersteunen als het gaat om vervangende woonruimte voor langere periode. nu.nl
Wat moet ik doen met mijn vervuilde en beschadigde inboedel/huisraad?
Als er weer toegang mogelijk kan de Salvagecoördinator kijken wat hij/zij voor u kan betekenen om de schade te beperken. De expert van uw verzekeraar komt later in beeld om de schade met u te bespreken. Hij kijkt ook hoe u verzekerd bent en wat u vergoed krijgt.
Wat moet ik doen wanneer ik spullen uit mijn woning nodig heb?
Wanneer u noodzakelijke spullen nodig bent, zoals medicijnen, geeft u dit dan aan bij Bevolkingszorg of de Salvagecoördinator. Zij kijken samen met u naar de mogelijkheden. Ga nimmer zelf of zonder overleg actie ondernemen!
Opstal
Mijn opstal is onverzekerd? Wat krijg ik van Salvage?
Stichting Salvage komt voor iedereen kosteloos, ongeacht of u verzekerd bent of niet. Salvage neemt de eerste beperkende schademaatregelen en daarna bent u afhankelijk van hulp van familie, vrienden, overheid of sociale dienst. Wanneer u niet terecht kunt bij verwanten kan Salvage u eventueel een overnachting elders aanbieden.
Test Maud / Bertran
Doet deze link het?
https://www.linkedin.com/feed/
Vragen over de afhandeling
Hoe pak ik zo snel mogelijk de draad weer op?
U hebt een indrukwekkende gebeurtenis meegemaakt. Stichting Salvage staat u ter zijde met aandacht, actie en advies. Het handelingsperspectief dat de Salvagecoördinator u geeft is een begin. De mogelijke hulp van mensen die dicht bij u staan is erg belangrijk. Wanneer u verzekerd bent heeft u mogelijk te maken met een expert van verzekeraar als aanspreekpunt voor de verdere schadeafhandeling.
Salvage is er. Moet ik nog contact opnemen met mijn eigen verzekeraar?
Het inschakelen van de verzekeraar (of tussenpersoon) is een van de eerste stappen na brand voor u, ook als Salvage er is. Salvage is er voor de eerste hulp, direct na het incident. Naast dat zij de schade bij uw verzekeraar melden dient u dit ook zelf te doen. Uw verzekeraar is dan snel op de hoogte en kan starten met de zogenaamde schadeafhandeling wanneer Salvage is vertrokken. Op basis van de omvang, beoordeelt de verzekeraar de afhandeling. Bij kleine schades is het opsturen van de nota voldoende, maar bij grotere schades wordt vaak een schoonmaakbedrijf of schade-expert ingeschakeld.
Vragen over de verzekering
Ben ik verzekerd voor de schade?
U kunt contact opnemen met uw verzekeraar om te achterhalen of de schade wordt vergoed.
Moet ik contact opnemen met mijn verzekeraar?
Het inschakelen van de verzekeraar (of tussenpersoon) is een van de eerste stappen na brand. Op basis van de omvang, beoordeelt de verzekeraar de afhandeling. Bij kleine schades is het opsturen van de nota voldoende, maar bij grotere schades wordt vaak een schoonmaakbedrijf of schade-expert ingeschakeld.
Waar zijn mijn buren verzekerd?
Daarover geven wij omwille van privacy geen informatie. Als u uw buren aansprakelijk wilt stellen, dan zult u hen rechtstreeks moeten aanspreken.
Wat moet ik doen als ik niet verzekerd ben?
Stichting Salvage komt voor iedereen kosteloos, ongeacht of u verzekerd bent of niet. Salvage neemt de eerste beperkende schademaatregelen en daarna bent u afhankelijk van hulp van familie, overheid of sociale dienst. Zorg als u niet verzekerd bent, dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt met de verhuurder van uw woning. Die kan u mogelijk ondersteunen als het gaat om vervangende woonruimte voor langere periode.
Wie kan mij verder helpen met het aanvragen van een voorschot?
Als u verzekerd bent, zal uw verzekeraar bereid zijn een voorschot aan u te verstrekken. U kunt dit regelen via de ingeschakelde expert of uw tussenpersoon.
Vragen over het incident
Er leven veel vragen na het incident. Waar kan ik informatie vinden?
Na de schademelding via www.infopuntschade.nl heeft u nu ingelogd op uw zogenoemde 'gedupeerdenpagina'. Hier vindt u mogelijk ook meer informatie over het verloop en ook of en wanneer er een informatiebijeenkomst is waar u informatie ontvangt over het verloop van het incident. U kunt wellicht ook meer informatie verkrijgen via uw gemeentelijke website of, wanneer in beeld, de website van de woningbouwcorporatie.
Hoe ga ik om met vragen van de pers?
Doe geen uitlatingen waar u mogelijk later spijt van krijgt. Daarom adviseren wij om direct na de brand het contact met de pers te vermijden. Op dat moment bent u namelijk het meest (emotioneel) kwetsbaar.
Vragen over Stichting Salvage
Hoe lang duren de maatregelen van Salvage?
De inzet van Salvage is meestal van korte duur (tot de eerstvolgende werkdag). Het doel van de inzet is een stabiele situatie creëren zowel materieel als immaterieel. Bij grootschalige incidenten kan besloten worden tot een langere (meerdaagse) inzet. In alle gevallen vertegenwoordigt Stichting Salvage alle brandverzekeraars. Zodra er een stabiele situatie is gecreëerd draagt Salvage haar taak over op de betrokken verzekeraar(s).
Voor welke incidenttypen kan Salvage worden opgeroepen?
Salvage komt als het gaat om schade aan een gebouw als gevolg van: - brand, bliksem, explosie; - water- of storm; - aanrijding door een motorvoertuig. Hierbij moet u denken aan een woning, bedrijfspand, verenigingsgebouw, kerkgebouw en dergelijke. Dus zowel bij gebouwen voor particulier gebruik alsook bij gebouwen die bedrijfsmatig worden gebruikt.
Wat doet Salvage bij een totaal verlies?
Schadebeperkende maatregelen zijn dan veelal niet mogelijk. Afhankelijk van de situatie is er soms bewaking of hekwerk nodig. Salvage kan wel zorgen voor een schouderfunctie, advies of tijdelijk onderdak. Daarnaast is er in deze situatie aandacht voor de eventuele gedupeerden van belendende percelen.
Wat is Stichting Salvage?
Stichting Salvage is een onafhankelijke stichting, opgericht door de gezamenlijke brandverzekeraars. Sinds 1986 wordt hulp gegeven aan gedupeerden die brand hebben gehad en daardoor schade hebben geleden. Ook na water-, stormschade en aanrijding van een motorvoertuig tegen een pand, kan Salvage worden opgeroepen om hulp te verlenen. De brandweer schakelt meestal Salvage in.
Wat zijn voorbeelden van maatregelen die Salvage treft?
Salvage is er voor de eerste beredderende maatregelen en zorgt ervoor dat de schade niet erger kan worden. Salvage zorgt dus niet voor het definitieve herstel, dat is de taak van uw verzekeraar. Voorbeelden van maatregelen door Salvage zijn: - Dichttimmeren van panden; - Plaatsen van stankverdrijvers; - Wegzuigen van water; - Regelen van bewaking; - Noodvoorzieningen voor gas, water of elektra; - De te treffen maatregelen zijn afhankelijk van de situatie ter plaatse, de omvang van het incident en ter beoordeling van de Salvagecoördinator.
Wie draagt de kosten voor het werk van Salvage?
De kosten voor de inzet van Salvage, ook in geval van onverzekerde gedupeerde(n), worden gedragen door de gezamenlijke brandverzekeraars. Stichting Salvage is dan ook een service van de gezamenlijke verzekeraars in Nederland.
Wie kan Salvage inschakelen?
De hoogst leidinggevende van de brandweer op de plaats van het incident of de Officier van Dienst Bevolkingszorg kan Salvage oproepen. De meldkamer van de brandweer meldt de aanvraag bij de Salvage Alarmcentrale. Deze schakelt een Salvagecoördinator in.
Zijn er kosten verbonden aan de hulp van Stichting Salvage?
Stichting Salvage komt voor iedereen kosteloos, ongeacht of u verzekerd bent.